Publicita OP Rybářství 2014 - 2020

Projekty Rybářství Nové Hrady s.r.o.


Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Váhy 2020
Číslo projektu: CZ.10.3.107/3.2/0.0/16_006/0001185
Popis projektu: Projekt řeší nákup 1 ks obchodní a 1 ks závěsné váhy.

Cíl projektu: Pořízení a nákup zařízení za účelem sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury.
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zlepšení komfortu a spolehlivosti vážení ryb při prodeji a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 15.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 15.000,-Kč

Dotace 80% - 12.000,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek do 3,5 t 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001053
Popis projektu: Projekt řeší nákup 2 ks malých nákladních automobilů s ložnou plochou a tažným zařízením sloužící k převozu krmení, rybářské techniky a ryb vč. 2 ks keserů.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 1.487.400,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 1.487.400,-Kč

Dotace 50% - 743.700,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek do 3,5 t 2019, lodní motor a kesery
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000970
Popis projektu: Projekt řeší nákup 1 ks malého nákladního automobilu s ložnou plochou a tažným zařízením sloužící k převozu krmení, rybářské techniky vč. lodního motoru a 2 ks keserů.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 371.937,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 371.937,-Kč

Dotace 50% - 185.968,-Kč 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Osvětlení Štiptoň
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000971
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci osvětlení uvnitř dílen a skladů a dále venkovní v areálu firmy.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Nová venkovní svítidla na stávajících stožárech budou mít větší svítivost a budou úspornější. Díky lepší svítivosti vnitřních svítidel se zlepší pracovní a bezpečnostní podmínky zaměstnanců a také se zlepší zabezpečení aereálu proti krádežím. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 170.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 170.000,-Kč

Dotace 50% - 85.000,-Kč

 

 

 Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Modernizace skladu krmiv Žár
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000777
Popis projektu: Projekt řeší rozšíření stávajícího skladovacího objektu za účelem zvětšení skladovací kapacity objektu pro potřeby Žárského rybníka. Součástí stavby budou 3 ks nových krmných sil a opěrná stěna.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: zvýšení kapacity skladovaného krmiva a jeho kvality, dále pak zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců Rybářství Nové Hrady a ochrana rybářského vybavení, které bude také možno zamknout v objektu. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 4.112.072,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 3.936.608,-Kč

Dotace 50% - 1.968.304,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Modernizace provozního objektu Jánský rybník
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/2.0/19_014/0000899
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci objektu, který bude sloužit k ubytování rybářů, dále zde bude společná kuchyňka a přístřešek pro lovce ryb na udici.

Cíl projektu: Rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti

souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou ryb.
Výsledek projektu: Zlepšení poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 1.889.452,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 1.889.452,-Kč

Dotace 50% - 944.726,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dmychadlové soustrojí sádky
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0001003
Popis projektu: Projekt řeší provzdušňovací systém na sádkách. Umožní lepší hospodaření s vodou a má též pozitivní vliv na zlepšení kyslíkových poměrů ve vodě a odvětrávání nežádoucích plynů.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Při použití aretace se ryba lépe zotavuje z výlovů. Dochází k vyčištění žaberního aparátu. Zlepší se welfare ryb.

 Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 900.000,-Kč

 

 Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Modernizace nemovitosti Štiptoň
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000648
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci stávajících prostor – sklad, kancelář, šatna, sociální zařízení v areálu sídla společnosti Rybářství Nové Hrady s.r.o.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zlepšení pracovních a hygienických podmínek pracovníků Rybářství Nové Hrady s.r.o., dále i ochrana rybářského vybavení, které zde bude uskladněno. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 2.698.542,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Modernizace odlovní budovy – sádky
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000774
Popis projektu: Způsobilým výdajem je nákup 2 ks hydraulických agregátů a 2 ks mříží

vč. pojezdu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 299.994,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Rybářská zařízení 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000746
Popis projektu: Projekt řeší nákup 1 ks přívěsu, 3 ks motorových pil a 2 ks podložních sítí.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 332.000,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Modernizace el. přípojek vč. osvětlení – sádky Štiptoň
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000756
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci osvětlení, zásuvkových a rozvodných skříní v areálu sádek Štiptoň.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 300.000,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Rozmrazovače 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000860
Popis projektu: Projekt řeší nákup 12 ks nových větrných rozmrazovačů na rybníky.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 240.000,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Rybářská zařízení 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000861
Popis projektu: Projekt řeší nákup 1 ks travního traktoru a 1 ks sekačky na trávu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 215.000,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Oplocení areálu Štiptoň 78
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000643
Popis projektu: Projekt řeší oplocení objektu rybničního hospodářství – areálu sídla firmy vč. dílen, skladů a garáží.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zamezení přístupu nežádoucím osobám včetně ochrany majetku firmy. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 398.000,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Vybavení apartmánů Frymburk
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/2.0/18_012/0000645
Popis projektu: Projekt řeší nákup 11 ks nových postelí včetně roštů, matrací a nočních stolků.

Cíl projektu: Rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti

souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou ryb.
Výsledek projektu: Zlepšení poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 300.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 300.000,-Kč

Dotace 50% - 150.000,-Kč


Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Rozmrazovače 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000744
Popis projektu: Projekt řeší nákup 9 ks nových rozmrazovačů na rybníky a 5 ks na sádky.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 366.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 366.000,-Kč

Dotace 50% - 183.000,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek do 3,5 t 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000621
Popis projektu: Projekt řeší nákup 2 ks nových dopravních prostředků do 3,5 tuny pro převoz krmení, rybářského vybavení a živých ryb.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 1.450.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 1.450.000,-Kč

Dotace 50% - 725.000,-Kč 


 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek do 3,5 t 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000527
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku do 3,5 tuny pro převoz krmení, rybářského vybavení a živých ryb.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 649.900,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 649.900,-Kč

Dotace 50% - 324.950,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek nad 12 t
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000522
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku - automobilu nad 12 tun, třístranného sklápěče s výměnným platem k zajišťování přepravy související s chovem ryb uskutečňovaným žadatelem.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 3.758.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 3.758.000,-Kč

Dotace 50% - 1.879.000,-Kč


 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek do 3,5 t s úpravou
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000526
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku do 3,5 tuny se speciální úpravou pro zajištění optimálních podmínek regulací teploty pro převoz raných stádií ryb..

Cíl projektu: Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 713.619,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 713.619,-Kč

Dotace 50% - 356.809,-Kč


Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství


Projekt: Nakladače ryb

Vertikální závěsný nakladač ryb slouží k nakládce ryb při výlovu rybníků a při odchytech ryb. Tvoří spojovací článek mezi třídičkou ryb, váhou a bednami umístěnými na dopravním prostředku. Nakládka ryb se zjednoduší, zrychlí, sníží se fyzická náročnost.

Vertikální nakladač s jeřábovou váhou a bezdrátovým ovladačem váhy je šetrnější při manipulaci s rybou. Dojde ke zlepšení welfare ryb a ke snížení nároku na pracovní sílu. Nakládka ryb se zjednoduší a zrychlí, zlepší se pracovní podmínky a bezpečnost.

Cena celkem bez DPH – 221.152,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 217.000,-Kč

Dotace 50% - 108.500,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Projekt: Zásobníky krmiva - 2.etapa

Způsobilým výdajem je nákup 6 zásobníků krmiva o objemu 20 m3 a tonáži 12 t. Součástí projektu jsou i zemní práce - úpravy komunikace, bourání betonového základu, stavba nových základových desek a demontáž stávajících sil vč.likvidace.

Naskladňování krmiva bude prováděno tlakovým potrubím, které je zároveň jedním z nosných sloupů zásobníku, pomocí kuka vozu. Expedice krmiva bude prováděna spádovým potrubím přímo do úložných prostor nákladních vozidel.

Stavba dokončena 30.6.2017

Cena celkem bez DPH – 1.845.415,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 1.045.194,-Kč

Dotace 50% - 522.597,-Kč

Aktuality

 

PRODEJ MLADÝCH MRAŽENÝCH PEKINGSKÝCH KACHEN (TRADIČNÍCH BÍLÝCH)

za cenu 120 Kč/kg vč. drobů. Prodej probíhá na husí farmě v Byňově ve všední dny od 13:00 do 14:00 hod. Kachny jsou chovány ve volných výbězích novohradských rybníků. 

--------------------------------------

APARTMÁNY FRYMBURK 

Od roku 2021 provozuje Apartmány Frymburk na břehu Lipenského jezera paní Kateřina Zvonařová, IČ 10952136. Cena za apartmán 1.800,- Kč/den. Objednávky na telefonu 777 751 934 nebo na mailu: K.Zvonarova@seznam.cz

Fotografie apartmánů

----------------------------------------

ZMĚNA SEZÓNY SPORTOVNÍHO RYBOLOVU

Od roku 2020 platí poloviční cena za povolenky pouze do konce měsíce února a poté od počátku prosince!

-------------------------------------

PÍSAŘ - NOVÝ RYBNÍK PRO SKUPINKOVÝ RYBOLOV

Pro velký zájem jsme od roku 2019 znovuotevřeli rybník Písař pro skupinkový rybolov. Písař se nachází nedaleko rybníků Jánský a Bažantník. Správcem rybníka je Honza Vrábek, telefon 777 751 989.

-------------------------------------

VÝLOV RYBNÍKA ŽÁR     

Podívejte se na video z výlovu:

Výlov rybníka Žár

Rybářství Nové Hrady s.r.o. ... ... ... ...