Publicita OP Rybářství 2014 - 2020

 

Projekty Rybářství Nové Hrady s.r.o.

 

, obr: 142

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Dmychadlové soustrojí sádky
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0001003
Popis projektu: Projekt řeší provzdušňovací systém na sádkách. Umožní lepší hospodaření s vodou a má též pozitivní vliv na zlepšení kyslíkových poměrů ve vodě a odvětrávání nežádoucích plynů.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Při použití aretace se ryba lépe zotavuje z výlovů. Dochází k vyčištění žaberního aparátu. Zlepší se welfare ryb.

 Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 900.000,-Kč

 

 

, obr: 142

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Modernizace nemovitosti Štiptoň
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000648
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci stávajících prostor – sklad, kancelář, šatna, sociální zařízení v areálu sídla společnosti Rybářství Nové Hrady s.r.o.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zlepšení pracovních a hygienických podmínek pracovníků Rybářství Nové Hrady s.r.o., dále i ochrana rybářského vybavení, které zde bude uskladněno. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 2.698.542,-Kč

 

 

, obr: 142

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Modernizace odlovní budovy – sádky
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000774
Popis projektu: Způsobilým výdajem je nákup 2 ks hydraulických agregátů a 2 ks mříží

vč. pojezdu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 299.994,-Kč

 

, obr: 142

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Rybářská zařízení 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000746
Popis projektu: Projekt řeší nákup 1 ks přívěsu, 3 ks motorových pil a 2 ks podložních sítí.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 332.000,-Kč

 

 

, obr: 142 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Modernizace el. přípojek vč. osvětlení – sádky Štiptoň
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000756
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci osvětlení, zásuvkových a rozvodných skříní v areálu sádek Štiptoň.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 300.000,-Kč

 

, obr: 142 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Rozmrazovače 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000860
Popis projektu: Projekt řeší nákup 12 ks nových větrných rozmrazovačů na rybníky.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 240.000,-Kč

 

 , obr: 142

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Rybářská zařízení 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000861
Popis projektu: Projekt řeší nákup 1 ks travního traktoru a 1 ks sekačky na trávu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 215.000,-Kč

 

 , obr: 142

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Oplocení areálu Štiptoň 78
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000643
Popis projektu: Projekt řeší oplocení objektu rybničního hospodářství – areálu sídla firmy vč. dílen, skladů a garáží.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zamezení přístupu nežádoucím osobám včetně ochrany majetku firmy. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 398.000,-Kč

 

, obr: 142

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Vybavení apartmánů Frymburk
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/2.0/18_012/0000645
Popis projektu: Projekt řeší nákup 11 ks nových postelí včetně roštů, matrací a nočních stolků.

Cíl projektu: Rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti

souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou ryb.
Výsledek projektu: Zlepšení poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 300.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 300.000,-Kč

Dotace 50% - 150.000,-Kč

 

 

, obr: 142

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Rozmrazovače 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000744
Popis projektu: Projekt řeší nákup 9 ks nových rozmrazovačů na rybníky a 5 ks na sádky.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 366.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 366.000,-Kč

Dotace 50% - 183.000,-Kč 

 

 

, obr: 142 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Dopravní prostředek do 3,5 t 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000621
Popis projektu: Projekt řeší nákup 2 ks nových dopravních prostředků do 3,5 tuny pro převoz krmení, rybářského vybavení a živých ryb.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 1.450.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 1.450.000,-Kč

Dotace 50% - 725.000,-Kč 

 

 

, obr: 142 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Dopravní prostředek do 3,5 t 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000527
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku do 3,5 tuny pro převoz krmení, rybářského vybavení a živých ryb.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 649.900,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 649.900,-Kč

Dotace 50% - 324.950,-Kč

 

 

, obr: 142 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Dopravní prostředek nad 12 t
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000522
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku - automobilu nad 12 tun, třístranného sklápěče s výměnným platem k zajišťování přepravy související s chovem ryb uskutečňovaným žadatelem.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 3.758.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 3.758.000,-Kč

Dotace 50% - 1.879.000,-Kč

 

 

, obr: 142 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Název projektu:          Dopravní prostředek do 3,5 t s úpravou
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000526
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku do 3,5 tuny se speciální úpravou pro zajištění optimálních podmínek regulací teploty pro převoz raných stádií ryb..

Cíl projektu: Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 713.619,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 713.619,-Kč

Dotace 50% - 356.809,-Kč

 

 

, obr: 142

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Projekt: Nakladače ryb

Vertikální závěsný nakladač ryb slouží k nakládce ryb při výlovu rybníků a při odchytech ryb. Tvoří spojovací článek mezi třídičkou ryb, váhou a bednami umístěnými na dopravním prostředku. Nakládka ryb se zjednoduší, zrychlí, sníží se fyzická náročnost.

Vertikální nakladač s jeřábovou váhou a bezdrátovým ovladačem váhy je šetrnější při manipulaci s rybou. Dojde ke zlepšení welfare ryb a ke snížení nároku na pracovní sílu. Nakládka ryb se zjednoduší a zrychlí, zlepší se pracovní podmínky a bezpečnost.

Cena celkem bez DPH – 221.152,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 217.000,-Kč

Dotace 50% - 108.500,-Kč

 

 

, obr: 142

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

 

Projekt: Zásobníky krmiva - 2.etapa

Způsobilým výdajem je nákup 6 zásobníků krmiva o objemu 20 m3 a tonáži 12 t. Součástí projektu jsou i zemní práce - úpravy komunikace, bourání betonového základu, stavba nových základových desek a demontáž stávajících sil vč.likvidace.

Naskladňování krmiva bude prováděno tlakovým potrubím, které je zároveň jedním z nosných sloupů zásobníku, pomocí kuka vozu. Expedice krmiva bude prováděna spádovým potrubím přímo do úložných prostor nákladních vozidel.

Stavba dokončena 30.6.2017

Cena celkem bez DPH – 1.845.415,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 1.045.194,-Kč

Dotace 50% - 522.597,-Kč

Aktuality

OBJEDNÁVKY NA HOUSATA A KACHŇATA PRO ROK 2021

 

Pro rok 2021 jsou již všechna housata prodána. 

Kachňata objednávejte telefonicky u paní Hrvolové na čísle 777 751 930. 

 -------------------------------------

PRODEJ MLADÝCH MRAŽENÝCH PEKINGSKÝCH KACHEN (TRADIČNÍCH BÍLÝCH) kvality "B"

za cenu 75 Kč/kg vč. drobů  (hmotnost jedné kachny cca 2,5 kg výše). Kachny jsou chovány ve volných výbězích novohradských rybníků. Do kvality "B" jsou kachny zařazeny z důvodu drobného mechanického poškození při zpracování na lince drůbeže.

-------------------------------------

 

OMEZENÍ PROVOZU !!!!

 

Na základě nařízení Vlády České republiky uzavíráme do odvolání ubytovací zařízení ve Frymburku. 

-------------------------------------

POZASTAVENÍ SOBOTNÍHO PRODEJE DRŮBEŽE

V měsících leden až březen 2021 bude pozastaven sobotní prodej drůbeže.

----------------------------------------

ZMĚNA SEZÓNY SPORTOVNÍHO RYBOLOVU

Od roku 2020 platí poloviční cena za povolenky pouze do konce měsíce února a poté od počátku prosince!

-------------------------------------

PÍSAŘ - NOVÝ RYBNÍK PRO SKUPINKOVÝ RYBOLOV

Pro velký zájem jsme od roku 2019 znovuotevřeli rybník Písař pro skupinkový rybolov. Písař se nachází nedaleko rybníků Jánský a Bažantník. Správcem rybníka je Honza Vrábek, telefon 777 751 989.

-------------------------------------

APARTMÁNY LIPNO 

Pronajímáme nově zrekonstruované apartmány přímo na břehu Lipenského jezera ve Frymburku. Cena za apartmán 1.200,- Kč/den. Kontakt: paní Rozvaldová, telefon: 777 751 934. 

Fotografie apartmánů 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

-------------------------------------

VÝLOV RYBNÍKA ŽÁR     

Podívejte se na video z výlovu:

Výlov rybníka Žár

Rybářství Nové Hrady s.r.o. ... ... ... ...